תקנון אתר

תנאי רכישה
ב-"AUTOSHOP365", לקוחות כמוך הנם בעלי חשיבות עליונה, ולכן השקענו רבות כדי להבטיח
ולשמור על כל פרטיך האישיים. המערכת הנה מערכת מאובטחת על-ידי פרוטוקול SSL.
כל הנתונים שנמסרים על-ידי לקוחות האתר (פרטיים אישיים, פרטי חיוב וכדו')
נשמרים במערכת על-ידי שרת מאובטח בדרגים מחמירים שאינו ניתן לגישה של גולשים אחרים.
ההעברה של הנתונים מתבצעת באופן מוצפן לחלוטין על-ידי פרוטוקול SSL, ה"מערבל"
את הנתונים והופך אותם לרצף בלתי ברור של סימנים, אותיות ומספרים.
 
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,
ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה,
בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה,
תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.
השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על.אחריותך הבלעדית והמלאה.
 
החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות
כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים)
בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או
בהתאם להוראות הצו השיפוט.החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע
סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 
החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם
ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה
מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך
במפורש בתהליך ההרשמה.
 
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, הוראות
תקנון זה גוברות עליהן.
 
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש
באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור כרמיאל בלבד.
 
 
תקנון האתר

השימוש והקניה ב- "AUTOSHOP365" כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- "שרון מערכות לרכב"  מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר "שרון מערכות לרכב"    מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר "AUTOSHOP365"    ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  "AUTOSHOP365"   ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות "AUTOSHOP365"   על פי תקנון זה.

1.תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל הכרטיס,חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ,ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחיייב.

2. המוצרים המוצעים

• המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולם נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות.
• כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין סוג א' באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים (אלא אם כן צויין במפורש אחרת)
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות או ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של "AUTOSHOP365"   (להלן ה"אתר")
• התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
• המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים, משקפים את מחירי השוק של המוצרים. "AUTOSHOP365"    אינה אחראית לנכונותם של מחירים אלה.
• האחריות הבלעדית למוצרים ,אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

3. פרטי המשתמש
• בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
• הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל- "AUTOSHOP365"   .
• פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים אינם נשמרים במאגר נתונים כלשהו ומוסרים מהשרת לאחר אישור חברת האשראי, הפרטים האישיים של הלקוחות ב- "AUTOSHOP365"  נשמרים ומשמשים רק אותה.

4. תשלום ואספקה
• לאחר סיום ביצוע הרכישה תוודא החברה המספקת את הימצאותו הסופית של המוצר
במלאי ורק לאחר מכן יחוייב המזמין בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס' התשלומים אשר ביקש.
במידה ואזל המוצר המוזמן/הזוכה מהמלאי ינתן למזמין/זוכה אפשרות למוצר אלטרנטיבי
ורק לאחר הסכמתו בכתב (מייל או פקס שקבלתו אושרה ע"י "AUTOSHOP365"   ו/או הספק) יחוייב הכרטיס. במידה והמזמין/זוכה לא יאשר את
ההצעה האלטרנטיבית שהוצעה לו, המכירה/זכייה מתבטלת ולא יהיו למזמין/זוכה כל טענות
פיצוי כספי כלפי "AUTOSHOP365"   ו/או הספק עקב כך.
• כמו כן החיוב של כרטיס האשראי יהיה ע"י החברה המשווקת את המוצר אשר רכש הלקוח.
• המחירים באתר הקניות "AUTOSHOP365" כוללים מע"מ ,אלא אם צויין אחרת במפורש.

• ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה והנהלת החברה אישרה את הביטול. על פי חוק, אם סופק המוצר, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש ועל חשבונו כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית, ללא כל שריטה, פגם או סימני שימוש, ומידה והמוצר עבר שימוש או הותקן או נפתח מאריזתו אין כל חובת החזרת המוצר "AUTOSHOP365"
• על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני. מעבר לזמן שצויין יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או בסך 100 ₪ הנמוך מבין השניים, יובהר כי במוצרים שנשלחו ושעלות המשלוח בהם מוגדרת – אפס, מינימום החיוב (דמי טיפול ומשלוח) בעקבות החזרת מוצר שסופק לא ירד מ- 30 ש"ח ודמי הביטול בסה"כ 5% יצורפו בנוסף (הסה"כ לא יעלה על 100 ש"ח)

• אספקת המוצרים תהיה בתיאום טלפוני עם הלקוח (להלן המשתתף).
• אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם "AUTOSHOP365"  . מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם "AUTOSHOP365'   אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם "AUTOSHOP365"  , הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של "AUTOSHOP365"   ללקוח.

*** במיניין ימי העבודה לאספקת המוצר לא יכללו ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג , ימי חול המועד סוכות ופסח יחשבו כחצאי ימי עבודה.
כמו כן חישוב ימי העבודה מחושב כך שמיום ההזמנה (באם התקבלה עד השעה 12.00) ועד למחרת – הינו יום עבודה אחד
 ומקבלת ההזמנה במועד שאחרי השעה 12.00 ועד למחרת אינו נחשב כיום עבודה
***הזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהריים נחשבות כהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.

לדוגמא-* הזמנה שהתקבלה ביום א' עד השעה 12.00 ופרק הזמן לאספקתה הינו 2 ימי עסקים, תסופק עד יום ג' בשעות הערב.
* הזמנה שהתקבלה ביום א' אחרי  השעה 12.00 ופרק הזמן לאספקתה הינו 2 ימי עסקים, תסופק עד יום ד' בשעות הערב.
* הזמנה שהתקבלה ביום א' עד השעה 12.00 ופרק הזמן לאספקתה הינו 7 ימי עבודה, תסופק עד יום ג' שלאחריו.
* הזמנה שהתקבלה ביום א' אחרי השעה 12.00 ופרק הזמן לאספקתה הינו 7 ימי עבודה, תסופק עד יום ד' שלאחריו.

אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד ומעבר לו בכפוף לעבודת דואר ישראל.

5. אחריות וביטוח

• בעת ההזמנה חלה חובת המזמין/זוכה לבטח את מוצריו על מנת שאם והיה והמוצר אינו היגיע ליעדו מכל סיבה שהיא המוצר מכוסה ומבוטח

• אחריות למוצרים הנמכרים באתר- האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ,ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות..

6. ברירת דין ומקום שיפוט

• התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז צפון בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

7. תנאים נוספים

• "AUTOSHOP365"   לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם, אלא אם כן היא ישירות המשווק ו/או הספק של מוצר כלשהו.
• "AUTOSHOP365"  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
• "AUTOSHOP365"  לא תישא באחריות לפעילות בילתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
• "AUTOSHOP365"  שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
• "AUTOSHOP365" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ,בדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו מהגורם המשלח (רשות הדואר, חברת השליחויות), ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או בעיכוב אספקה הנובע, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות שיבוש האתר ע"י פריצה לתוכו שייחשב לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית "AUTOSHOP365"   להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
• במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית "AUTOSHOP365" "AUTOSHOP365"  ,אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

8. שירותי התקנה

במסגרת המבצע "התקנה בבית הלקוח" יחולו ההגבלות הבאות: שירותי ההתקנה יבוצעו בהתאם לאזורים שנקבעו מראש וזאת לאחר תיאום עם הרוכש/מזמין על הרוכש/מזמין חל תשלום דמי התקנה בהתאם למוצר אשר נרכש וכי לא יתווסף תשלום נוסף מעבר בעקבות התקנה בבית הלקוח אלא אם צויין אחרת בתיאום עם הרוכש/מזמין, אחריות לגבי ביצוע התקנות במועד אינו באחריות "AUTOSHOP365"  וכי לא יהיה כל טענה או תביעה לגבי ההתקנה ,ברוב המקרים ההתקנות יבוצעו ע"י חברת התקנות קבלנית וכל פניה או טענה או תביעה תחול עליהם,באם חלה תקלה במוצרו- או מכשיר ו- או התקנה.עלות לפירוק והתקנה נוספת תחול אך ורק על הרוכש ואו הלקוח עצמו וכי "AUTOSHOP365" לא תשא בשום הוצאה נוספת הקשורה בנושא זה אלא אם הוסכם בין הצדדים אחרת.

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

"AUTOSHOP365"   שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

שימו